sreda, 09. marec 2011

Uvoz superg iz ZDA

Nekaj uporabnega :)

Če koga zanima kako se obracunavata carina in davek, ce preko spletne strani narocite tekstil ali športno obutev, lahko preberete spodaj. Recimo, da naročite superge Nike.

Pri sprostitvi blaga iz tretje države v prost promet je treba placati uvozne (carino) in nacionalne dajatve, na primer davek na dodano vrednost (DDV), trošarine, davek na motorna vozila (DMV), okoljske dajatve. Za superge Nike, se ob uvozu placata carina in DDV v višini, ki je odvisna od uvrstitve v carinsko tarifo in od vrednosti blaga.
Carinska vrednost uvoženega blaga je njegova transakcijska vrednost oziroma cena (vrednost na fakturi), ki je bila dejansko placana ali ki jo je treba placati ob prodaji za izvoz na carinsko obmocje Skupnosti.

Carina se obracuna po predpisani stopnji od vrednosti blaga, razvidne iz racuna, in stroškov pošiljanja blaga po pošti. Ce je pošiljka brezplacna, je zanjo prav tako treba placati uvozne dajatve. DDV se obracuna in placa po stopnji 20 % oziroma 8,5 % od davcne osnove, odvisno od vrste blaga. Davcna osnova predstavlja carinsko vrednost skupaj s carino in drugimi dajatvami, ki se placujejo pri uvozu.

Ob izpolnjevanju predpisanih pogojev pa v dolocenih okolišcinah blago uživa oprostitev placila uvoznih in nacionalnih dajatev. Vse pošiljke, sestavljene iz blaga zanemarljive vrednosti, ki se pošiljajo neposredno iz tretje države prejemniku v Skupnosti, se lahko uvozijo brez uvoznih dajatev. Blago zanemarljive vrednosti pomeni blago, katerega vrednost ne presega skupaj 150 evrov na pošiljko.

Glede DDV Pravilnik o pogojih in nacinu uveljavljanja oprostitev določa, da je placila DDV oprošcena pošiljka, poslana prejemniku kot pismo ali paket v skupni vrednosti, ki ne presega 22 evrov. Ce je vrednost blaga vecja od te vrednosti, se placa DDV po stopnji 20 % od davcne osnove.

Torej višina dajatev bo odvisna od fakturne vrednosti blaga, stroškov pošiljanja le-tega in od uvrstitve blaga v carinsko tarifo.
Omenim naj še, da carina ob uvozu izvaja kontrolo ali gre za originalno ali ponarejeno blago. Ponarejeno blago se lahko pod dolocenimi pogoji odvzame.

Več si lahko preberete na http://www.carina.gov.si/

Vir:
- Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92, z dne 12. oktobra 1992, o Carinskem
zakoniku Skupnosti
- Uredba Sveta (ES) št. 1186/2009, z dne 16. novembra 2009, o
sistemu oprostitev carin v Skupnosti (UL L 324, 10. 12. 2009)
- Pravilnik o pogojih in nacinu uveljavljanja oprostitev, 51. clen Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/2006)
- Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/2006), z vsemi spremembami

Ni komentarjev:

Objavite komentar